TOIMITUSEHDOT

Toimitusehdoillamme haluamme varmistaa asiakalle turvallisen ja yksityisyydestänne huolehtivan olon.

Kotisiivouspalvelun takuu

Mikäli kotisiivoustyö ei ole tehty sovitun tai palvelukuvauksen mukaisesti, tulee siitä ilmoittaa heti siivoustyön suorittamisen jälkeen, viimeistään seuraavana työpäivänä klo. 12.00 mennessä (jotta virheet voidaan havaita myös yhdessä molemmin puolisesti). Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita ei käsitellä, sillä virheellisen siivouksen todentaminen tällöin on äärimmäisen vaikeaa tai mahdotonta ja pinnat sotkeutua uudelleen siivouksen jäljiltä. Ajoissa ja syystä tehtyä reklamointia vastaan suoritamme palvelun sen tekemättä jääneeltä osalta uudelleen.

Salassapito

Siivoojamme eivät luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemästään tai kuulemastaan, sekä pidämme palveluntehtäviin liittyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina. Henkilökunnallamme on täysi salassapitovelvollisuus ja arvostamme asiakkaidemme yksityisyyttä sekä sovittujen ehtojen noudattamista.

Siivouksen aloitus
Arvioimme siivoukseen kuluvan ajan perustuen neliöihin ja asiakkaan toivomaan yksilölliseen siivouksen sisältöön perustuen. Tämän jälkeen sovimme ensimmäisen siivous päivän ja kello ajan, jolloin asiakas ja työnsuorittajat käyvät siivouskohteen läpi ja suorittavat ensimmäisen siivouksen asiakkaan toivomalla tavalla. Kun asiakas on todennut siivouksen laadun hänelle sopivaksi, teemme (ylläpitosiivous) vasta tämän jälkeen siivous sopimuksen. Tämä tutustuttaa Teidät siivoojaanne/iinne sekä palvelun laatuun. Voimme tehdä erityis tapauksissa myös etukäteis kartoituksen mikäli asiakas näin toivoo (sovitaan erikseen).

Peruutukset ja muutokset

Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutokset vähintään kaksi viikkoa ennen sovittua suorituspäivää, muussa tapauksessa veloitamme käyttämättä jääneestä palvelusta täyden hinnan (peruutus sääntö koskee kaikkia siivouksia niin yksittäisiä- kuin sopimussiivouksia).

Dream Clean Oy:llä on oikeus perua siivouksen suoritus koska tahansa, mikäli yritystä kohtaa yrityksestä riippumaton peruutuspakko (esim. äkilliset sairaslomat), näissä tapauksissa yritys ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja pyrimme siirtämään/suorittamaan siivouksen mahdollisimman pian, heti kun siihen on mahdollisuus. (Läheskään aina sairaslomat eivät aiheuta peruuntumista, vaan siivous hoidetaan muun henkilökunnan voimin). Dream Clean Oy:llä on oikeus peruuttaa siivous ilmoittamatta, mikäli asiakkaalla on lasku tai laskuja suorittamatta.

Laskutus- ja hintaehdot

Sopimus- ja kertaluonteiset palvelut laskutamme kerran kuukaudessa jälkikäteen, maksuehto 14 pv. netto. Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Tuntilaskutus tapahtuu alan normaali käytännön mukaisesti alkavin puolen tunnin jaksoin.

Siivouspalvelun irtisanominen

Suullisen ja kirjallisen siivoussopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, joka lasketaan päättymään irtisanomista seuraavan alkavan kalenterikuukauden viimeiseen päivään. Irtisanomisaika on kuitenkin normaali sopimuksen mukainen määrä siivouksia irtisanomisaikana (minimissään kuitenkin 2 siivous kertaa, jos kyseessä on siivous väli 3 viikkoa tai kerran kuukaudessa), irtisanomisajalla yrityksemme haluaa varmistaa työntekijöidensä jatkuvan ansainta turvan. Suullinen siivoussopimus katsotaan syntyneeksi, myös ilman kirjallista sopimusta, kun siivouksia on ollut säännöllisesti 3 kertaa tai enemmän. (Mikäli sopimuksen irtisanomisaikana Dream Clean Oy ei pääse suorittamaan siivouksia, laskutetaan näistä normaalia keskimääräistä siivousta vastaava hinta irtisanomisajalta sopimuksen mukaisen siivousvälin kertojen mukaisesti.)

Ei koske yksittäisiä palvelutapahtumia.

Loput toimitusehdoistamme

Toimitamme täydelliset toimitusehdot ja sopimukset asiakkaillemme luettavaksi ensimmäisen ylläpitosiivouksen yhteydessä. Allekirjoitamme molemmin puoliset sopimukset yleensä vasta ensimmäisen tai ensimmäisten siivousten jälkeen, jolloin asiakas voi olla varma palvelumme laadusta ja sopivuudesta. Suullinen siivoussopimus katsotaan kuitenkin syntyneeksi, myös ilman kirjallista sopimusta, kun siivouksia on ollut säännöllisesti vähintään 3 kertaa, tällä turvataan asiakkaalle ylläpitosiivouksien hinnoittelu ja muut sopimusasiakkaan edut.